Vliv kouření na endokrinní systém


Pokud jde o endokrinní systém, existuje důkaz, že nikotin přispívá k uvolňování norepinefrinu a zvyšuje aktivitu řady enzymů, jako je například tyrosinhydroxyláza a dopamin-beta hydroxyláza, ovlivňující biosyntézu katecholaminů v hypotalamu. Je známo, že nikotin má antidiuretický účinek, který se provádí uvolňováním vazopresinu v důsledku působení na některé části nervového systému. Při pokusech na zvířatech bylo zjištěno, že když je nikotin injikován nebo když tabákový kouř zůstává v atmosféře, uvolnění hormonu prolaktinu je inhibováno. Je také prokázáno, že nikotin inhibuje sekreci hormonu somatropinu (růstového hormonu). Vědci si všimli souvislosti mezi hladinou somatropinu a cukru v krvi. S poklesem hladiny somatropinu se může zvýšit hladina cukru v krvi. To může být nepřímou příčinou diabetu. Nikotin je silný stimulant pro uvolňování dalšího hormonu hypofýzy - ACTH. Existují důkazy, že kouření 8 cigaret a více s vysokým obsahem nikotinu po dobu 2 hodin způsobilo trvalé zvýšení hladin kortizonu v krvi (adrenálního hormonu), které začalo po 2. cigaretě a dosáhlo „vrcholu“ mezi 4. a 6. cigaretou.

Není pochyb o účinku nikotinu na uvolňování gonadotropinu (hormonu stimulujícího pohlavní žlázy na uvolňování pohlavních hormonů). Bylo prokázáno, že expozice tabákovému kouři může také blokovat uvolňování gonadotropinu. Vzhledem k tomu, že hormon gonadotropin stimuluje produkci testosteronového hormonu varlaty, pak se snížením hladiny gonadotropinu snižuje hladina testosteronu.

Kouření také snižuje hladinu estrogenu v krvi (ženské pohlavní hormony produkované folikulárním aparátem) u žen. Kouření mění hormonální regulaci tělesné hmotnosti a distribuci tělesného tuku. V tomto ohledu je naprosto zbytečné kouřit, aby se snížila nebo nezvýšila hmotnost. Efekt může být opačný.

Kouření tedy ovlivňuje endokrinní systém a zejména produkci řady hormonů hypofýzy (včetně hormonů, které stimulují slinivku břišní pro sekreci inzulínu) a nepřímo dalších žláz s vnitřní sekrecí. Existují však důkazy, že nikotin působí také přímo na tyto žlázy.

Neurohumorální regulace všech fyziologických procesů v lidském těle je extrémně složitá a úzce provázaná. Porušení pouze jednoho spojení v tomto komplexním systému může vést k hormonální nerovnováze. Funkční poruchy a onemocnění endokrinního systému mohou způsobit další, dokonce závažnější onemocnění.

Jak tabák pracuje na našem endokrinním systému?

Natalya OSOVETS, endokrinologka Minsk City Endokrinology Clinic

Vyzývám vás, abyste si přečetli tento článek kuřáků a jejich rodin. Opakovaně mě přesvědčily mé lékařské zkušenosti o zákeřném účinku tabáku na zdraví pacientů trpících různými endokrinními patologiemi, včetně diabetu. Každý ví, že kouření je škodlivé. Zdá se však, že argumenty ošetřujícího lékaře se zdají pacientům ne tak přesvědčivé. A já jsem se rozhodl přivést asistenty vědcům z celého světa, kteří prováděli speciální studie zahrnující velký počet lidí, kuřáků i nekuřáků.

Tady jsou jen holé vědecké skutečnosti, které z hlediska medicíny založené na důkazech hovoří o účincích kouření na lidský endokrinní systém. Kouření je významným rizikovým faktorem pro rozvoj onemocnění štítné žlázy.

U kuřáků je riziko vzniku difuzní toxické strumy o 45% vyšší než u nekuřáků, nodulární struma - o 28% a autoimunitní hypotyreóza - o 23% a riziko vzniku onemocnění Graves (jeden typ difuzní toxické strumy) je zvláště vysoké (2,5 u žen, které kouří více než 25 cigaret denně. U kuřáků od 1 do 14 cigaret denně se riziko zvyšuje pouze 1,5krát. U kuřáků s difúzní toxickou strumou je onemocnění závažnější, symptomy jsou výraznější a méně tolerované a výskyt oftalmopatie je vysoký.

S odvykáním kouření se riziko vzniku Gravesovy choroby snižuje a zůstává v průměru 1,3krát vyšší. Riziko hypotyreózy u žen, které kouří, se zvyšuje čtyřikrát, což bylo potvrzeno 12letou studií u 1 462 žen. Neexistují žádné pochybnosti o účinku nikotinu na sekreci gonadotropinu. Bylo prokázáno, že rychlé podání nikotinu je schopno zpomalit nebo blokovat vrchol ovulace uvolňování gonadotropinu u potkanů. Bylo prokázáno, že expozice tabákovému kouři může také blokovat uvolňování gonadotropinu. Nikotin tak ovlivňuje produkci řady hormonů hypofýzy a nepřímo - jiných žláz s vnitřní sekrecí. V literatuře nejsou žádné údaje o přímém účinku nikotinu na produkci hormonů mužskými nebo ženskými pohlavními žlázami.

Kouření však způsobuje snížení hladiny testosteronu v krevní plazmě mužů. Po týdenní abstinenci od cigaret u systematicky kouřených jedinců se zvyšuje obsah testosteronu v krvi. Studie ukazují, že ženy, které kouří, mají stálý a významný pokles hladiny estrogenů v luteální fázi menstruačního cyklu, placentárního laktogenu a rychlosti uvolňování estriolu u těhotných žen.

Obecnější účinky kouření na vaječníky byly také stanoveny. Bylo zjištěno, že menstruační poruchy, včetně sekundární amenorey, jsou častější u pracovníků tabáku a u kuřáků. Existuje jednoznačné spojení mezi kouřením a počátkem menopauzy. Skutečná pohroma lidstva se stala diablem. Překvapivě bylo zjištěno, že existuje úzký vztah mezi vývojem inzulínové rezistence (a pozdější diabetu) a kouřením. To je vysvětleno následujícími patofyziologickými účinky tabákového kouře. Když kouření zvyšuje hladinu volných mastných kyselin a volných radikálů, jejich vysoká úroveň může vést ke snížení citlivosti tkáně na inzulín.

Bylo zjištěno, že ve srovnání s nekuřáky mají lidé stejného věku a pohlaví vyšší hladiny Speptidu a inzulínu, triglyceridy a nižší hladiny cholesterolu s vysokou hustotou („prospěšné“). Vědci navrhují přímý toxický účinek tabáku na slinivku břišní. Obecně platí, že kuřáci mají 1,5krát vyšší riziko vzniku diabetu než nekuřáci. Po ukončení kouření zůstává toto riziko po 10 letech zvýšeno o 1,2násobek a po necelých 20 letech přistupuje k nekuřákům V literatuře existuje důkaz o vztahu mezi kouřením tabáku a zvýšenou citlivostí na pozdní komplikace diabetu - diabetickou retinopatií a diabetickou nefropatií a četností nefropatie. zvyšuje s intenzitou kouření. Neméně relevantní v tuto chvíli je problém osteoporózy. Vývoj patologických zlomenin vede k dlouhodobému postižení a potřebě nákladné léčby.

Bylo zjištěno, že kouření je rizikovým faktorem osteoporózy u žen po menopauze. U kuřáků ve věku 60 let je riziko vyšší o 17% než u nekuřáků au 70 letých již o 41%. Hustota kostí je snížena o další 2% u žen, které kouří ve srovnání s nekuřáky každých 10 let života. Riziko vzniku postmenopauzálních zlomenin u kuřáků je obecně o 50% vyšší, kouření přispívá k časnému rozvoji aterosklerózy zvýšením hladiny LDL („špatného“ cholesterolu) v plazmě a snížením HDL („dobrý“ cholesterol), následovaným poškozením cévního systému, zhoršením krevního systému zásobování krve do všech orgánů, včetně endokrinní. Nikotin, jedna z nejškodlivějších složek tabáku, působí na centrální nervový systém a způsobuje nepřímé uvolňování adrenalinu, serotoninu, beta-endorfinu, dopaminu. Adrenalin udržuje tělo ve stavu neustálého stresu, vyčerpává funkci fyziologických systémů; Všechny tyto hormony ovlivňují duševní aktivitu, způsobují závislost a duševní závislost.

V průběhu let člověk, který je závislý na nikotinu, potřebuje stále více cigaret, aby nezažil žádné pocity - nervozitu, úzkost, napětí, podrážděnost, agresivitu, pokles koncentrace, kognitivní schopnosti a deprese. Kromě toho, vzhledem ke zrychlení metabolismu, je snížena tělesná hmotnost a chuť k jídlu, která je nahrazena jejich zvýšením při současném snížení spotřebované dávky nikotinu. Většina z těchto příznaků je nejvýraznější během 24-48 hodin po ukončení kouření. Pak zmizí asi za dva týdny. To vše svědčí o velmi nepříznivých účincích kouření na endokrinní systém, který je jedním z hlavních spojovacích článků mezi funkčními systémy lidského těla. V důsledku toho trpí všechny sféry lidské činnosti, extrémně závažné následky jsou možné.

Vliv kouření na endokrinní systém

Kouření významně mění metabolismus mnoha hormonů. U kuřáků jsou tedy sérové ​​hladiny trijodtyroninu a tyreoglobulinu zvýšené, ale hladina hormonu stimulujícího štítnou žlázu, která se podílí na regulaci funkce štítné žlázy, se snižuje. Nerovnováha hormonů způsobuje vysokou citlivost aktivních kuřáků na onemocnění tohoto důležitého orgánu vnitřní sekrece.

U kuřáků jsou plazmatické hladiny prolaktinu sníženy, což je spojeno s dopaminergním účinkem složek tabákového kouře na centrální nervový systém. Dopamin inhibuje sekreci přední hypofýzy nejen prolaktinu, ale také luteinizačního hormonu, který reguluje aktivitu pohlavních žláz. Navíc, tabákový alkaloid nikotin a jeho deriváty jsou schopny potlačit aktivitu aromatázy (estrogensyntetázy), enzymu ze skupiny cytochromů P450, který zajišťuje konverzi androgenních prekurzorů na ženské pohlavní hormony. U žen, které kouří během těhotenství, je vylučování estrogenu v moči sníženo a jejich obsah (zejména estriol) v krvi je snížen. Narušení hormonální rovnováhy mezi estrogeny, folikuly stimulujícími a luteinizačními hormony zvyšuje pravděpodobnost dvojité ovulace u žen, které kouří, což vede k rozvoji mnohočetného těhotenství (dvojčata dvojčata). Bylo zjištěno, že u kuřáků mají ženy v průměru 1-2 roky nižší věkovou hranici menopauzy. Důvodem dřívějšího zániku menstruační funkce jsou hormonální poruchy způsobené kouřením tabáku.

Oxid uhelnatý inhibuje aktivitu některých enzymů pro výměnu steroidů, například poskytuje hydroxylaci progesteronu a uvolnění jeho postranního řetězce. Současně polycyklické aromatické uhlovodíky tabákového kouře aktivují řadu enzymů steroidogeneze, což podporuje tvorbu radikálových metabolických produktů klasických estrogenů - katechol estrogenů. Ty hrají klíčovou roli v poškození DNA (genotoxický účinek). Porušení genetického kódování buněk vede k jejich maligní transformaci a způsobuje výskyt hormonálně závislých nádorů ženského reprodukčního systému. Kadmium také narušuje syntézu progesteronu ve vaječnících a placentě.

S kouřením je spojena se zvýšeným vylučováním hormonů hormonu (somatotropní hormon, kortizol atd.), Které v kombinaci s nízkým obsahem inzulínu v krvi způsobují vyšší hladiny glykémie. V tomto ohledu kuřáci s diabetem potřebují vyšší dávky inzulínu než nekuřáci.

============
Čtete téma: Část 1. Toxicita složek v tabákovém kouři. Jejich vliv na orgány a systémy lidského těla

Dyubkova T.P. Běloruská státní univerzita.
Publikováno: "Lékařské panorama" № 1, leden 2008.

O ženě kouření: jak nebezpečné následky

Škodlivé účinky nikotinu na tělo nejsou pro nikoho tajemstvím. Statistika kuřáků ročně roste. Pokud člověk s cigaretou nezpůsobí ve společnosti zvláštní reakci, pak je často kouření žen často odsouzeno, a to není vůbec kvůli diskriminaci. Každý pátý občan naší země má podobné předsudky, takže kuřák by měl vědět, jak kouření ovlivňuje ženské tělo, a jaké nezvratné procesy začínají po 30 letech služby.

Proč je kouření nebezpečné pro ženu?

Vzhledové zvyky

Bylo by chybou domnívat se, že v dávných dobách ženy neměly zájem o cigarety. Po emancipaci se tento jev stal charakteristickým. Co dělá moderní dívka poprvé kouř:

 • v adolescenci je hlavním důvodem životní prostředí: pro dívky-školačky se zdá, že cigareta je „cool“, módní;
 • rozpor s mladými lidmi: často dcera z nejistých rodičů začíná kouřit a snaží se tímto způsobem dokázat, že jsou již dospělí a mohou dělat, co chtějí;
 • tlak společnosti nebo asimilace na ni: když se člověk dostane do prostředí kouření, stává se dříve nebo později jeho součástí - v naprosté většině případů jsou ohroženi studenti, kteří žijí v koleji; do 3. kurzu je kuřáky 75% dívek;
 • část stylu: maličké hrdinky starých filmů s dlouhou cigaretou v rukou vypadají tak sexy, takže moderní dívky vyzbrojené mentolovou cigaretou se snaží vypadat jako obraz na obrazovce;
 • alternativa k jídlu: ztrácí váhu mladé dámy pokaždé, když chtějí oslovit potravu, nahradit ji nikotinovým potahem - věří, že kouření zpomaluje metabolické procesy a eliminuje tak pocit hladu;
 • úleva od stresu, nuda: alkaloidy, které vstupují do krevního oběhu s kouřem, způsobují dočasný pocit relaxace, to je dobrý způsob, jak projít volný čas a zabít čas;
 • Relaxace ve společnosti a touha po relaxaci: cigareta v ruce je způsob, jak dívka získat psychologickou podporu při kouření.

Důvody, proč se ženy kouří, se z větší části neliší od těch, které jsou charakteristické pro muže: relaxace, sociální začleňování, část obrazu.

Nicméně, to později se stane návykové, a pak nevinná zábava se změní v skutečnou závislost.

Predikce pro tělo

Kouření postihuje zejména ženy negativně, což způsobuje hlavní poškození dýchacího ústrojí. Není žádným tajemstvím, jak plíce kuřáka vypadají ve srovnání se stejným tělem nekuřáka. Pozor! Ženské tělo je náchylnější k vlivu cigaret a vývoj nemocí v důsledku návyku je téměř nevyhnutelný. Obstrukce plic způsobuje, že férový sex kouří 5krát častěji než kuřáci. Nikotin, zvyšující srdeční frekvenci, znovu způsobuje tachykardii u žen.

Kouření padá z vlasů

Dlouhodobé kouření vyvíjí problémy s sítnicí a v závažných případech může vést k slepotě. Snížená produkce estrogenů vede k oslabení ženského mozku. Takže mýtus o „hlouposti“ od kouření není vtip.

Změny v těle

Žena s cigaretou v rukou je nejen neatraktivní. Vdechovaný nikotin zabíjí v něm ženský. Musíte vědět, jak kouření postihuje ženy.

 1. Snižuje možnost otěhotnění. Zbytky pryskyřic, které vstupují do těla s nikotinem, jsou shromažďovány ve vejci a postupně ztrácejí své hlavní vlastnosti. Nástup menopauzy a hormonálních účinků je pravděpodobný, protože toxiny cigaret zabíjejí ženské hormony. Je prokázáno, že když žena kouří na balení denně po dlouhou dobu, její schopnost otěhotnění je významně snížena.
 2. Riziko gestace. Neurčitý kuřák je vystaven většímu riziku potratu než nekuřák. Nadměrné užívání nikotinu způsobuje hladinu kyslíku v placentě: cévy úzké a červené krvinky nemohou dodávat kyslík. A pokud během těhotenství žena neopustí svůj zvyk, pak se významně zvyšuje pravděpodobnost potratu.
 3. Riziko Placenty. U kuřáků může také přecházet z polohy na boku děložního čípku přímo do polohy nad ním. Porod hrozí, že bude obtížný, s nepředvídatelným výsledkem.
 4. Dítě narozené jako kuřák může mít vrozené patologie spojené s endokrinním systémem, srdečními chorobami a fyzickou a mentální retardací.
 5. Současně s pravidelným kouřením zvyšují hormonální antikoncepce riziko kardiovaskulárních onemocnění a náhlého srdečního infarktu.

Při plánování těhotenství by měla nastávající matka ukončit zvyk alespoň šest měsíců před zamýšleným pojetím. Totéž platí pro jejího partnera. Vezmeme-li tento problém z morálního hlediska, je zřejmé, že dítě kouřících rodičů si vezme cigaretu do rukou už v období dospívání.

Zabiják krásy

Vliv kouření na ženské tělo není omezen pouze na poškození zdraví. Je přesnější říci, že změny uvnitř těla se nemohou "dostat ven" ven. Škoda je také způsobena vzhledem, který většina dívek vnímá jako mnohem hrozné následky.

Kůže kuřáků stárne velmi rychle v důsledku zúžení krevních cév z nikotinu a konstantní hladina kyslíku udržuje epidermis pod tlakem. Výsledkem mnoha let každodenního kouření velkého množství cigaret je matná kůže nezdravé barvy, předčasně stárnoucí. Objevují se první vrásky a pod očima se objevují tašky. Tyto změny jsou „evidentní“ po 1-2 letech zkušeností s kouřením.

Kuřák v létě bude muset obětovat krásné opálení. Je známo, že vystavení ultrafialovým paprskům urychluje proces stárnutí celého organismu. Pro milovníka nikotinu, 5 minut strávených na slunci je dost pro oxidaci tkání začít.

Vzhledem k dopadu nikotinu na plíce se ženský hlas posadil a stal se chrapotem. Vůně z úst je často nepříjemná.

Zuby kouřící ženy mají charakteristickou žlutou barvu, stávají se také oběťmi periodického zubního kazu. Nehty trpí křehkostí a vlasy ztrácejí lesk a vlhkost.

Riziko takových důsledků donutí mnoho dívek přehodnotit své zvyky. Žádný z nich není připraven obětovat svůj vzhled.

Mýty a reality

Některé postoje jsou populární v ženských kruzích, které ospravedlňují jejich závislost nebo ji dokonce přitahují.

 1. "Světlé" cigarety nejsou o nic méně škodlivé. Nikotin je stejně škodlivý pro tělo v jakékoliv formě. Nápis "light" je pouze reklamní tah, nic víc.
 2. Dívky se často neodvažují přestat kouřit, protože se bojí prudkého zvýšení hmotnosti. Problém spočívá v návratu zdravé chuti k jídlu. Poprvé odvykání kouření bude chtít s něčím zabrat. Pomoc v tomto případě přijde sport v podobě dobíjení světla.
 3. Kouření nepomáhá soustředit se a dát do pořádku myšlenky. Nikotin zabíjí mozkové buňky. Pro odstranění stresu nepomáhá ani proces vstřebávání dehtu, je to jen iluze. Krátkodobá relaxace nestojí za paniku, kterou člověk kouření zažívá v nepřítomnosti balení cigaret.
 4. Nejčastější mýtus o kouření je: narkoman může kdykoliv ukončit svůj zvyk. Ženy jsou mnohem více náchylné k takové závislosti, takže boj proti němu se stává velmi obtížným procesem. Není lepší vůbec vůbec kouřit?

Závěr

Dnes, když je zdravý životní styl v módě, může dívka kouření vypadat sexy v inscenované fotografii. Krása je neoddělitelná od zdravého vzhledu. Dobrovolné poškození sebe a vašich budoucích dětí je nepřijatelné. Netřeba dodávat, že ženské tělo a kouření jsou neslučitelné?

Zdraví žen by mělo být na prvním místě pro každé plánování dítěte do budoucna a negativní zvyk má na reprodukční systém nebezpečný vliv.

Vliv kouření na lidský endokrinní systém

Tabákový kouř a jeho jedy negativně ovlivňují endokrinní systém. Kouření často vede k porušení aktivity žláz s vnitřní sekrecí (štítná žláza, pohlavní orgány). Pro osoby s onemocněním štítné žlázy je charakteristická horkost, podrážděnost a další nepříjemné rysy. Studie ukazují, že každý 15. kuřák vykazuje známky poškození žláz v různých stupních. Nemoc u kuřáků se vyskytuje 7krát častěji než u nekuřáků.

O pohlavních žlázách. Dlouhodobí kuřáci mají sexuální slabost a pak úplnou impotenci. Zvláště silný vliv na erekci kouření. Existují také známé případy sníženého libida (sexuální touhy). Největší sovětský sexuální terapeut L. Yakobson věří, že 11% všech impotencí vzniká v důsledku nadměrného kouření tabáku.

Jiní vědci (K. Shiren) zjistili, že kouření vede k inhibici schopnosti spermií pohybovat se a následně k neplodnosti. Pokud kuřák přestane kouřit, sexuální slabost zmizí a pohyb spermií se po několika měsících normalizuje. U některých žen způsobuje tabákový kouř frigiditu.

Některé dívky si hrají s ohněm a doufají, že zhubnou kouřením. Zdá se, že je jasné, proč se jedná o zbytečnou a škodlivou metodu. Nadváha pomůže ztratit specializovaného lékaře (endokrinologa). Nejbezpečnější je jednoduše se o sebe postarat. Jinak se můžete dostat k jinému specialistovi.

Kouření a hormony

Moderní věda prokázala, že kouření má škodlivý vliv na reprodukční systém žen i mužů, což někdy způsobuje nenapravitelné škody. Myslím, že kouření a hormony, nebo spíše zdraví, nejsou v žádném případě kompatibilní.

Vliv kouření na reprodukční funkci

U mužských kuřáků jsou pozorovány změny v produkci spermií, její hustota se snižuje, abnormální morfologie se zvyšuje (přítomnost defektních spermií s podivnými oky a velkými hlavami). Kvalita spermií, jejich pohyblivost je snížena, což negativně ovlivňuje možnost reprodukce. Kromě toho kouření ovlivňuje hladinu testosteronu v krvi, což zvyšuje pravděpodobnost sexuální dysfunkce u kuřáka.

Ženy kuřáci trpí nedostatkem estrogenu. Estrogeny - ženské pohlavní hormony nezbytné pro výskyt a přenos těhotenství. Toxické látky vstupující do těla během kouření zpomalují tvorbu hormonů a játra urychlují jejich zničení. V důsledku toho se menstruační cyklus dostane pryč, objeví se bolesti, menopauza nastane v dřívějším věku.

Nikotin a další toxiny obsažené v tabákovém kouři zvyšují hladinu FSH (folikuly stimulujícího hormonu, který ovlivňuje pohlavní žlázy) v krvi, což snižuje pravděpodobnost početí. Polycyklické aromatické sacharidy působí jako spoušť smrti vajíčka.

Pod vlivem tabákového kouře na tělo se zvyšuje produkce oxytocinu vazopresinu, což způsobuje nedobrovolné kontrakce dělohy a může způsobit spontánní potrat.

Podle lékařů má kuřák stejnou šanci otěhotnět jako žena, která má jeden vaječník odstraněn.

Nebezpečí zvýšené hladiny hormonů

Nadměrné hladiny pohlavních hormonů, jak mužů, tak žen, vedou k biologickému nárůstu věku ženy. Negativní účinek tabáku na hormony narušuje spánek kuřáka, což také nevede k dobrému zdraví a pohodě.

Kouření způsobuje zvýšenou produkci FSH, která ovlivňuje hladinu estrogenu a zvyšuje jeho koncentraci v krvi. Estrogen se liší v tom, že může vyvolat tvorbu krevních sraženin a vytvořit hrozbu trombózy. Kouření je tedy rizikovým faktorem trombózy, což může způsobit srdeční záchvat nebo mrtvici.

Společné mýty o kouření a hormony

Nejběžnějším mýtem je, že kouření podporuje hubnutí působením na hormony. Hormony s tím nemají nic společného. Kouření snižuje chuť k jídlu, snižuje hlad. Nikotin přispívá k výdajům energie a nedovolí, aby se na bocích usadily další libry. Při ukončení kouření je často pozorován přírůstek hmotnosti, ale s řádnou výživou a fyzickou aktivitou s kilemi není vůbec těžké rozloučit se.

Další mylná představa žen - přestat kouřit během těhotenství se nedoporučuje a může být dokonce nebezpečná. Často od těhotné ženy držící cigaretu v ruce, můžete slyšet, že nemůžete přestat kouřit, protože hormony jsou narušeny.

Hormonální pozadí nebude poškozeno, pokud přestanete kouřit, ale pokud bude žena nadále kouřit, je to její dítě. Neustálá intrauterinní deprivace kyslíku, která zpomaluje její vývoj, riziko vrozených anomálií a nemocí - to nejsou dostatečné důvody pro to, aby budoucí matka odmítla cigaretu?

Chcete přestat kouřit?

Pak si stáhněte plán ukončení.
Použití bude mnohem snazší ukončit.

Vliv kouření na lidský endokrinní systém

Vlastnosti účinků kouření na tělo

V cigaretovém kouři obsahuje mnoho chemikálií, jejichž koncentrace je dostatečná pro vystavení tělu. Když však hovoříme o kouření tabáku, znamená to především účinek nikotinu.

Účinek tohoto alkaloidu na tělo je následující:

 1. Vzhledem ke schopnosti projít hematoencefalickou bariérou, nikotin rychle vstupuje do mozkové tkáně, kde ovlivňuje nikotinové cholinové receptory, což vede především ke stimulaci nadledvinek a uvolňování adrenalinu do krevního oběhu.
 2. Adrenalin způsobuje zvýšení krevního tlaku, zvýšení frekvence kontrakcí srdečního svalu, stejně jako zvýšení množství glukózy rozpuštěné v krevní plazmě.
 3. Pod vlivem tohoto alkaloidu v mozku se zvyšuje koncentrace dopaminu, což přispívá k rozvoji závislosti.
 4. Schopnost nikotinu snížit chuť k jídlu je také zaznamenána, což může vést ke snížení hmotnosti.

Kouření s hypertyreózou

U zdravých lidí může kouření vyvolat pouze mírné zvýšení hladiny hormonů štítné žlázy. Tento účinek je spojen hlavně se stimulací sympatického nervového systému.

V nepřítomnosti patologie na straně štítné žlázy taková slabá stimulace nepovede k žádným negativním důsledkům, ale pokud hypertyreóza způsobí ještě větší uvolnění hormonů štítné žlázy do krve, pak taková stimulace s nepříznivými okolnostmi může vést k thyrotoxické krizi.

Hypertyreóza bude mít následující klinické projevy:

 • Tachykardie, zvýšený krevní tlak, stejně jako velký pulzní tlak.
 • Ztráta tělesné hmotnosti při obvyklé fyzické námaze a dietě.
 • Špatná tolerance stoupající teploty okolí, silné pocení.
 • Možné porušení paměti a pozornosti, stejně jako různé duševní poruchy.

Ačkoliv tabák ke kouření není sám o sobě schopen vyvolat stavy spojené s hypertyreózou, může zhoršit stav pacienta s již existující hyperfunkcí štítné žlázy. Lidé s diagnózou hypertyreózy by se měli vyhnout kouření.

Kouření s nedostatkem jódu

Neexistují jednoznačná data, která by svědčila o výrazném zhoršení stavu pacientů s endemickým netoxickým struma během kouření.

Předpokládá se však, že jedna ze složek tabákového kouře je stále schopna zabránit jodu v pronikání do těla, což mírně zhoršuje stav kuřáckých pacientů s endemickou strumou ve srovnání s nekuřáky.

Také se má za to, že kouření do jisté míry snižuje kompenzační rezervy štítné žlázy, což je způsobeno různými směry expozice látkám obsaženým v tabákovém kouři. Některé z nich omezují příjem jódu ve tkáni žlázy, zatímco jiné stimulují jeho aktivitu, což zvyšuje uvolňování hormonů.

Nedostatek jodu, a tedy nedostatek hormonů produkovaných tkáněmi štítné žlázy, se může projevit následujícím způsobem.

Dopad na formující tkáně štítné žlázy, pasivní kouření

Pokud jsou účinky nikotinu a dalších látek obsažených v tabákovém kouři na zdravých dospělých méně výrazné, existuje důkaz o mnohem výraznějším účinku na tělo dětí.

Jedná se především o pasivní kouření v raném věku. V jedné studii bylo zjištěno, že obsah tyreoglobulinu v krvi dětí z kuřáckých rodin je vyšší než u dětí, jejichž rodiče nemají závislost na nikotinu.

Normálně se tyreoglobulin nachází převážně ve folikulech štítné žlázy. Obsah tohoto prekurzoru hormonů štítné žlázy v krevní plazmě je poměrně malý.

Výrazné zvýšení obsahu tyreoglobulinu v krevní plazmě je pozorováno zejména v maligních nádorech štítné žlázy nebo v jiných patologických procesech doprovázených destrukcí tkání štítné žlázy.

Hlavním problémem pasivního kouření je obtížnost minimalizace nebo odstranění kontaktu s tabákovým kouřem.

Některé statistiky

Existují endemické oblasti pro onemocnění štítné žlázy (s nedostatečným obsahem jódu): horské oblasti, centrální oblast evropské části Ruska, severní regiony, stejně jako region střední a horní Volhy.

Je známo, že ženy trpí patologií štítné žlázy 20krát častěji (uzliny) než muži.

30-50% celé populace Ruska trpí onemocněním štítné žlázy.

V 90% všech případů jsou nádory ve žláze benigní.

Onemocnění štítné žlázy se vyskytují na úrovni zvýšené, snížené nebo nezměněné funkce.

Patologie tohoto orgánu jsou léčeny okamžitě nebo konzervativně.

Chirurgická léčba štítné žlázy znamená částečné nebo úplné odstranění. Takové zásahy jsou považovány za manipulace nejvyšší složitosti.

Indikace pro provoz štítné žlázy

Indikace pro operaci, lékař určí po podrobném vyšetření pacienta a studování struktury štítné žlázy pomocí ultrazvuku.

Operaci k odstranění štítné žlázy lze doporučit pacientovi, pokud má následující onemocnění: t

vysoce objemné benigní útvary, které brání procesu dýchání a polykání; maligní nádory; cysty; nekonzervativní léčba hypertyreózy.

Druhy chirurgické léčby

Existují následující typy chirurgické léčby štítné žlázy:

Tyreoidektomie - odstranění celé žlázy. Indikace: onkologie, multinodulární difuzní struma, toxická struma. Hemithyroidectomy je odstranění jednoho z laloků žlázy. Indikace: "horký" uzel, folikulární nádor. Resekce - odstranění části štítné žlázy. Málokdy se provádí, protože je-li nutné provádět opakovaný provoz, je jeho provedení obtížné pro vzniklý proces adheze.

Komplikace operace

Krvácení: Opakovaný zákrok je nutný pro zjištění zdroje a zastavení krvácení. Alergické reakce na injikované léky: přerušení podávání léků, podání antihistaminik, resuscitační opatření. Poškození nervů s poruchou hlasové funkce: je možné jmenovat vitamíny skupiny B, dočasnou tracheostomii a chirurgickou léčbu (plastické záhyby). Paréza hrtanu. Léčba v závislosti na příčině: léková terapie, stimulace, cvičení s logopedem, chirurgická korekce. Vývoj pooperační hypoparatyreózy: je nutná farmakoterapie nebo hydroterapie. Poškození jícnu: chirurgická léčba. Poškození příštítných tělísek. Pro korekci stavu jsou předepsány léky na bázi vápníku a vitamínu D. Ztuhlost krku v důsledku snížení elasticity tkáně: manuální terapie, cvičení. Přistupová infekce: léčba antibiotiky.

Po operaci

Bezprostředně po chirurgické léčbě onemocnění štítné žlázy, pacienti cítí bolest v krku, svalové napětí na zadní straně krku, bolest v pooperační ránu. V některých případech se chrapot objevuje jako důsledek intubace nebo poškození opakujícího se nervu.

Po operaci na štítné žláze zůstává v oblasti manipulace jizva, která se může v průběhu následujících dvou let změnit: červenat, zvětšit, zvětšit velikost. Je důležité si uvědomit, že se jedná o dočasné jevy a následně se jizva zmenší a rozjasní.

Po odstranění štítné žlázy jsou pacienti zpravidla podrážděni, rychle unaveni, náchylní k náhlým změnám nálady, pociťují ztuhlost krční páteře, mají poruchu spánku, palpitace atd.

Pro úspěšný rehabilitační proces je nutné dodržovat všechna doporučení ošetřujícího lékaře a vyhnout se:

těžké fyzické námaze; přepracování a stres; pobyt v lázních, saunách a střediscích s horkým podnebím; použití cukru (nahradit medem a sušeným ovocem). užívat předepsané léky; být pozorován u endokrinologa a měl by být vyšetřen; pozorovat dietu; vzdát se špatných návyků; pro rozšíření motorického režimu je hypodynamie kontraindikována; normalizovat hmotnost.

Rehabilitace

Po operaci musí být endokrinolog pozorován pacientem, aby sledoval funkci a stav štítné žlázy.

V pooperačním období je pacientovi předepsán lék podle indikací: vápník, substituční terapie: hormonální terapie atd. Plánované sledování je nezbytné pro endokrinologa s kontrolou štítné žlázy a okolních tkání.

Pro korekci psycho-emocionálního stavu by měl konzultovat psychoterapeuta, který pomůže přežít těžké pooperační období.

Pokud má pacient syndrom krku a ramene, může být předepsána manuální terapie.

Pro relaxaci a zpevnění svalového korzetu je nutné provést komplexy terapeutické gymnastiky předepsané ošetřujícím lékařem.

Kouření a vaječníkové hormony - Odpověď expert

Bohužel, i přes významný pokrok v boji proti kouření v posledních desetiletích, mnoho žen stále kouří.

Spojené státy se mohou brzy stát první společností v historii, ve které ženy kouří více než muži.
Je známo, že ženám je těžší přestat kouřit než muži. Nezáleží na tom, zda se snaží přestat kouřit sami nebo pomocí speciálních programů. Tento vzorec je nejvýraznější u substituční nikotinové terapie, například s použitím nikotinových náplastí. Tento způsob ukončení kouření je u mužů účinnější než u žen.

Ovariální hormony hrají důležitou roli v nikotinu, alkoholu a drogové závislosti.

Kouření a vaječníkové hormony

Kouření ovlivňuje funkci vaječníků a snižuje produkci ženských pohlavních hormonů, zejména estrogenů, které hrají důležitou roli v reprodukčním systému (menstruační cyklus, fetalita, vývoj prsu, menopauza atd.)

Vědci zjistili, že nižší hladiny ženských hormonů jsou zodpovědné za neschopnost žen přestat kouřit. Bylo zjištěno, že v různých dnech menstruačního cyklu se pravděpodobnost odvykání kouření liší. Například ženy před ovulací (v první fázi menstruačního cyklu) mají vyšší šanci na ukončení léčby než po ovulaci.

Některé vědecké studie ukazují, že kouření poškozuje reprodukční zdraví žen:

 • Menstruační dysfunkce;
 • Tromboembolické komplikace při užívání hormonální antikoncepce;
 • Snížená plodnost;
 • Předčasný porod;
 • Děti s nízkou porodní hmotností.

Čím dříve žena začne kouřit, tím více zdravotních problémů očekává v budoucnu.

 • Poruchy menstruačního cyklu, včetně nepravidelné menstruace;
 • Snížená plodnost a / nebo sterilita;
 • Časná menopauza;
 • Osteoporóza;
 • Kardiovaskulární onemocnění;
 • Tromboembolické komplikace;
 • Onkologická onemocnění;
 • Zkrácení celkové životnosti;
 • Zvýšené riziko náhlé smrti.

Štítná žláza a kouření u zdravého dospělého

Vědci v průběhu výzkumu zjistili, že nikotin je zanedbatelný, ale má negativní vliv na fungování štítné žlázy. Během kouření štítná žláza zvyšuje produkci hormonu T3 a také zvyšuje produkci tyreoglobulinu, který váže aktivní hormon.

Ale tyto změny nemají vliv na celkový stav osoby a obecně neporušují kvalitu života. Ačkoli kouření cigaret může sloužit jako výchozí bod pro rozvoj onemocnění, jako je difuzní struma a oftalmopatie (oční oko).

Děti štítné žlázy

a kouření

Stejní vědci zjistili, že pasivní kouření dětí v rodinách kouřících rodičů negativně ovlivňuje funkci štítné žlázy. V krvi těchto dětí bylo zjištěno větší množství thiokyanátu a tyreoglobulinu než u dětí nekuřáckých rodičů.

Pokud matka kouří během těhotenství, pak má plod zvětšení velikosti štítné žlázy, která po narození nezmizí a později se pouze zhoršuje.

Jaký je mechanismus vystavení tabákovému kouři na štítné žláze?

Tabákový kouř obsahuje mnoho toxinů s různými mechanismy působení. Nejnebezpečnější z nich jsou thiokyanát a 2,3-hydroxypyridin. První porušuje příjem jódu, což vede ke zvýšení štítné žlázy a druhá dočasně zvyšuje hladinu T4 v krvi.

Podstata problému

Štítná žláza je železo, které syntetizuje hormony potřebné ke kontrole metabolických procesů v těle. Ovlivňují následující procesy:

 • energie;
 • oxidující;
 • vylučování tekutin a nadbytku draslíku;
 • funkčnost genitálií;
 • lidský rozvoj, jak fyzický, tak duševní;
 • funkčnosti nervového systému.

V současné době není ekologická situace v mnoha oblastech naší planety zdaleka ideální, navíc moderní člověk žije ve stavu neustálého stresu, chronické únavy, tělo je postiženo zářením, užíváním různých léků a podobně. Pokud k tomu přidáte kouření, ukazuje se, že štítná žláza je neustále bombardována nepříznivými faktory a jedovatými látkami.

Otázka, zda kouření ovlivňuje štítnou žlázu, může být přímočará - ano, ovlivňuje - velmi silně a velmi negativně. Účinek kouření u žen na štítnou žlázu je ještě negativnější, protože ženské tělo je mnohem slabší než muž, a je pro něj nesmírně těžké vypořádat se s obrovským množstvím nepříznivých faktorů, které na něj denně dopadají.

Jaký účinek má kouř na žlázu?

Ochranné mechanismy kuřáka jsou velmi inhibovány, a proto dochází k selhání fungování mnoha orgánů a systémů. Orgány umístěné v bezprostřední blízkosti štítné žlázy trpí také. Oslabené orgány infekce postihují mnohokrát rychleji, což znamená, že patologické infekční procesy mohou mít škodlivý účinek na štítnou žlázu.

Kouř tabáku kouření poskytuje nadměrný průtok krve, což vede k selhání biochemických reakcí. Jako výsledek, osoba se vyvíjí nemoci, jako je hypertyreóza, nodulární nebo difúzní struma.

Cigaretový kouř obsahuje velké množství škodlivých látek, včetně thiokyanátu, který zabraňuje vstupu jódu do těla a blokuje funkčnost žlázy jako celku. Kromě toho se cigaretový kouř skládá z látek, které vedou ke smrti buněk štítné žlázy, což má přirozeně velmi negativní vliv na jeho funkčnost.

Cigaretový kouř je pro děti velmi nebezpečný, protože pokud jejich rodiče kouří, stanou se pasivními kuřáky. Kouř cigaret velmi silně ovlivňuje štítnou žlázu dítěte, což způsobuje jeho různá onemocnění:

 • mentální retardace;
 • fyzikální patologie;
 • nemoci zraku a sluchu;
 • poruchy aktivity mozku;
 • nedostatek vápníku.

Starší děti (teenageři), kteří kouří nebo jsou pasivní kuřáci, se mohou setkat s následujícími problémy v důsledku nesprávného fungování štítné žlázy:

 • onemocnění srdce a cév;
 • zpoždění růstu;
 • duševní problémy;
 • křehkost kostí.

Kouření na štítné žláze také ovlivňuje následovně. Pokud je již přítomna patologie štítné žlázy a člověk musí brát léky, aby udržel svou práci na správné úrovni, ale zároveň kouří, musí pochopit, že kouř cigaret snižuje účinek léků. Proto léčbu nedostává ve správném rozsahu.

Můžu kouřit, pokud je štítná žláza zdravá? Samozřejmě, že ne - kouření vyvolá onemocnění štítné žlázy. Kouření v přítomnosti onemocnění štítné žlázy je ještě nebezpečnější, protože cigaretový kouř zhoršuje existující onemocnění a vede k různým druhům komplikací.

Projevy tyreotoxikózy

Kouření může vyvolat onemocnění zvané thyrotoxikóza, má jiné jméno - hypertyreóza. Podstatou tohoto onemocnění je nadměrná syntéza hormonů, které produkuje štítná žláza. Hypertyreóza způsobuje mnoho negativních faktorů, včetně cigaretového kouře. Když je v těle přebytek hormonů, začínají fyzické a psychické poruchy. Prvním a nejvýraznějším symptomem je emoční nestabilita a změny nálady, pak může být horečka, nadměrné pocení, prudký úbytek hmotnosti, rychlý puls. Sexuální přitažlivost s tímto onemocněním se snižuje, zlomeniny nehtů a pády vlasů, u žen, je menstruační cyklus ztracen.

V hypertyreóze se osteoporóza často vyvíjí - křehkost kostí se může objevit i v počátečních stadiích onemocnění. U žen je hypertyreóza absencí těhotenství, komplikací v procesu přenášení dítěte a možných abnormalit ve vývoji plodu dítěte.

Trpí také gastrointestinální trakt - onemocnění se projevuje neustálou změnou průjmu a zácpy. Jak již bylo zmíněno, kouření v léčbě hypotyreózy (stejně jako jiných onemocnění) výrazně snižuje terapeutický účinek léčiv, proto kuřáci nemají šanci dosáhnout stabilní remise onemocnění. Thyrotoxikóza však může vést k smrti, pokud se vyvíjí thyrotoxická krize.

Nebezpečí nedostatku jódu

Aby štítná žláza fungovala správně, potřebuje jód. Cigaretový kouř zasahuje do normální absorpce jódu, což znamená, že jód bude stále postrádat železo. Pak začnou problémy s pamětí, nervozita, bolesti hlavy, chronická únava, zmatenost. Nedostatek jodu navíc vede ke skutečnosti, že dochází k poruše srdce a cév. Snažím se získat více jodu, žláza začíná růst, a jako výsledek endemické goiter může vyvinout. U dětí vyvolává nedostatek jódu kretenismus.

Jaký účinek má kouření na stav štítné žlázy?

Abychom pochopili, zda kouření ovlivňuje štítnou žlázu, je nutné zjistit, co z cigaret skutečně tvoří. Možná jsou látky v jejich složení podmíněně patogenní a nepoškozují štítnou žlázu. Ale je to?

Složení cigarety obsahuje více než 4 tisíce různých škodlivých látek, z nichž jsou tvořeny tři hlavní skupiny toxinů:

 1. Pryskyřice - zahrnují silné karcinogeny, které mají tendenci dráždit sliznice dýchacích cest. Karcinogeny mají sklon k rozvoji rakoviny a podle lékařských statistik je více než 80% případů rakoviny plic, hrtanu a orální rakoviny způsobeno kouřením. Pryskyřice také způsobují kašel kuřáků, alergické reakce a bronchitidu. Je to díky pryskyřici, která se usadí na sliznicích plic a průdušek, a nikoliv nikotinem, lidé onemocní a zemřou. Pryskyřice zpomalují procesy samočištění v plicích, jako by je ochromovaly a snižovaly účinnost imunitního systému.
 2. Nikotin je omamná látka, která má stimulační účinek. Může být návyková, která se vyvíjí do závislosti. Vyvolává zvýšení tepové frekvence a krevního tlaku.
 3. Toxické plyny - to zahrnuje oxid uhelnatý a oxid uhelnatý, dusík, kyanovodík. Oxid uhelnatý, jinak oxid uhelnatý vytváří silné vazby s hemoglobinem a snižuje jeho množství, což způsobuje hladovění kyslíkem. To je patrné zejména při minimální fyzické námaze - dyspnoe, hlučné dýchání. Kvůli nedostatku kyslíku se zvyšuje zátěž na kardiovaskulární systém, což vyvolává vznik nových problémů. Oxid uhelnatý způsobuje poškození stěn tepen, což způsobuje, že se koronární cévy zužují a jsou možné infarkty. Kyanovodík má tendenci poškodit čisticí systém, který je koncentrován v bronchiálním stromu.

Souvislost mezi kouřením a hypotyreózou

Kromě toho složení cigaret zahrnuje kyanid, který se mění na thiokyanát, blokuje absorpci jódu a narušuje syntézu hormonů. Podle výzkumu bylo zjištěno, že kouření komplikuje průběh hypotyreózy a její důsledky.

Kouření s hypotyreózou uměle udržuje vysoký metabolismus, skrývají existující symptomy - letargii, ospalost, ztrátu mentálních schopností, paměť a koncentraci. Když přestanete kouřit, příznaky hypotyreózy napadnou dvojitou silou - metabolická porucha způsobuje, že se cítí a chuť k jídlu se dramaticky zvyšuje.

U pacientů s kouřením s hypotyreózou je hladina TSH vyšší a metabolické poruchy T4 a T3 jsou výraznější ve srovnání s nekuřáky. Také u pacientů, kteří jsou náchylní k tomuto zvyku, byl také výraznější klinický obraz.

Hypertyreóza při kouření

Ze studií, které byly provedeny déle než jeden rok, bylo zjištěno, že tyreotoxikóza a kouření jsou vzájemně provázány.

Je to důležité! Je třeba poznamenat, že čím větší je zkušenost kuřáka, tím větší je pravděpodobnost vzniku patologických procesů ve štítné žláze.

U kuřáků je zaznamenán vývoj thyrotoxikózy a oftalmopatie a riziko vzniku těchto onemocnění je dvakrát vyšší než u nekuřáků. Oftalmopatie nemá přímou souvislost s počtem kouřených cigaret. Snížení koncentrace kyslíku ve tkáních štítné žlázy a dalších orgánů přispívá k rozvoji acidózy a zvrácené imunomodulační aktivity.

Výsledkem je, že imunitní buňky obsažené ve svalech očí, podstupující hladovění kyslíkem a vliv imunoaktivních látek, mají zánětlivý a patogenní účinek na anatomické struktury za okem, což vede k oftalmopatii. U kuřáků je riziko oftalmopatie zvýšeno více než 5krát a i po radiojódové terapii má oftalmopatie vysokou šanci na postup.

Jak nikotin ovlivňuje štítnou žlázu?

Tento esenciální orgán produkuje hormony, které regulují základní metabolismus v lidském těle (tyroxin, trijodthyronin, tyrocalcitonin), což přispívá k normálnímu průběhu těchto procesů:

 • energetický proces;
 • zvýšené oxidační procesy;
 • výstup draslíku a vody z těla;
 • fyzický vývoj;
 • duševní vývoj;
 • práce genitálií;
 • aktivity centrálního nervového systému.

Vedle častých stresů, špatné epidemiologické situace, radioaktivních účinků, časté únavy a zátěže na těle léčivých syntetických drog je kouření jednou z nejnebezpečnějších nepřátel štítné žlázy. Vzhledem k tomu, že tato závislost přispívá ke snížení ochranných vlastností organismu jako celku, jsou velmi často postiženy orgány, které jsou blízko štítné žlázy. V důsledku jejich infekce je vystavena nepříznivým účinkům. Posílení krevní zásoby v důsledku toho vede k narušení jeho normálního stavu v důsledku biochemických procesů, které v něm začínají.

Narušení sekrece hormonů v nerovnováze štítné žlázy vede ke vzniku onemocnění, jako je nodulární a difuzní struma, hypertyreóza a další nemoci, které zde najdete >>

Kouření je také příčinou nedostatku jódu v těle, což má vážný dopad na štítnou žlázu. Kouř cigaret obsahuje látky, jako jsou thiokyanáty, které pomáhají blokovat normální fungování tohoto orgánu. Kouř provokuje smrt určitých typů buněk, které tvoří štítnou žlázu. Kouření způsobuje v průběhu léčby velkou škodu, což snižuje aktivitu léčivých látek, které pomáhají normalizovat práci tohoto vitálního orgánu.

U dětí mohou problémy se štítnou žlázou způsobit abnormality ve fyzickém vývoji, vést k mentální retardaci, poruchám sluchu a řeči, funkci mozku, nedostatku vápníku. V adolescenci se problémy s růstem, křehkost kostí, demence a selhání kardiovaskulárního systému stávají velkým problémem.

Vzhled thyrotoxikózy

V důsledku kouření se vyvíjí stav jako je tyreotoxikóza (hypertyreóza) spojená s nadbytkem hormonů štítné žlázy. Její vzhled předchází vliv nepříznivých vnějších faktorů, mezi něž patří kouření. Nadměrné hormony způsobují fyzické a emocionální poruchy. Hlavní příznaky tohoto stavu se často nazývají emocionální výbuchy, podrážděnost, výkyvy nálady, zvýšené pocení, horečka, bušení srdce, náhlé hubnutí. U některých pacientů se navíc snižuje sexuální touha, u žen je narušen menstruační cyklus a vlasy vypadávají.

Ženy s hypertyreózou mají každou šanci na onemocnění, jako je osteoporóza. Křehký stav kostí se často objevuje na samém počátku vývoje onemocnění. Vysoké hladiny hormonů vedou ke zlomeninám v důsledku slabých kostí. Kromě toho může být tento stav překážkou porodu. Aktivita štítné žlázy ovlivňuje plodnost, nízká hormonální rychlost snižuje možnost ovulace. Porušení hormonální úrovně může způsobit komplikace v procesu přenášení dítěte a narušit fyziologický vývoj samotného plodu.

Při porodu má dítě s podobnými poruchami rychlý srdeční tep, velmi malou váhu.

K hlavním příznakům hypertyreózy můžete přidat porušení gastrointestinálního traktu, tendenci k frakturám způsobeným poruchami pohybového aparátu. Z vnějších znaků stojí za zmínku zvýšení objemu krku. Pokud si pacient všiml výskytu takových symptomů v sobě, je nutné se poradit s lékařem, aby bylo možné přesně určit jeho zdravotní stav, aby nedošlo k poškození vlastního ošetření.

Pacienti často nespojují abnormality ve svém zdravotním stavu s návykem kouření a nadále infikují tělo nikotinem, což dále narušuje štítnou žlázu. Mělo by být zřejmé, že spolu s užíváním léků předepsaných endokrinologem může pouze vzdát se této závislosti zajistit stabilní remisi.

Bez adekvátní léčby může thyrotoxikóza vést k závažným následkům, jako je například tyreotoxická krize, která je smrtelná. U osoby s kouřením se šance na pravděpodobnost relapsu thyrotoxikózy několikrát zvyšují i ​​po ukončení celého průběhu léčby.

Nedostatek jodu v těle

Dostatečné množství jódu v těle zajišťuje normální fungování štítné žlázy. Škodlivé složky tabákového kouře blokují vstup nezbytného množství jódu do těla, což vede k onemocněním, jako je kretenismus, endemická struma. Charakteristickými příznaky nedostatku jódu jsou neustálý pocit únavy, zhoršená paměť, zapomnětlivost, podrážděnost a časté bolesti hlavy. Nedostatek jódu způsobuje narušení srdce, vaskulární aterosklerózu.

Tento problém často vede k otoku obličeje, rukou a dolních končetin.

Těhotné ženy trpí nedostatkem jodu. Tento problém může způsobit potrat nebo duševní a fyzickou retardaci dítěte. Zvýšení štítné žlázy v důsledku chybějícího množství jódu vede k tomu, že rozšiřování se snaží zachytit chybějící množství. To vede ke snížení hladiny jodidů v krvi a moči.

Tento stav způsobuje vznik endemického strumu. K vyrovnání nedostatku jódu v těle lékaři doporučují v případě potřeby používat jodizované soli - přípravky jódu a hormony štítné žlázy.

Přečtěte si více o příznacích, léčbě a účincích nedostatku jódu zde >>

Hlavním doporučením je však potřeba zcela odstranit kouření z každodenního života.

Odvykání od kouření je rychle nemožné, takže lékaři radí lidem závislým na nikotinu, aby zvýšili rychlost konzumace jódu o dvojnásobek standardu pro dospělé, což je 150 mikrogramů denně.

Endemická struma

Nedostatek jódu způsobený vysokým obsahem nikotinu v lidském těle vede ke vzniku onemocnění štítné žlázy, mezi něž patří endemická (jednoduchá netoxická) struma. Jeho hlavním projevem je hyperplazie štítné žlázy.

Nemoc se vyznačuje změnou tvaru krku, která vede nejen k kosmetickému defektu, ale také ke stlačení okolních tkání.

Endemická struma může vést k stavům, jako je zhoršená respirační funkce, dysfagie a problémy s hlasem.

Když je štítná žláza na nízké úrovni, jsou jícen a průdušky komprimovány. Onemocnění je obvykle doprovázeno nárůstem hmotnosti, otokem, suchou pokožkou, menstruačními poruchami. Nejnebezpečnější komplikací, které může vést k rozvoji takové nemoci, je neplodnost způsobená poruchou reprodukční funkce.

Pro prevenci onemocnění doporučuje endokrinologové normalizovat příjem jódu a kompenzovat jeho nedostatek potravin a léčiv obsahujících jod. Vzhledem k tomu, že jedna z příčin nemoci je kouření, je nutné ji co nejdříve opustit.

Štítná žláza není jediným orgánem, který trpí tabákovým kouřem.

Kuřák, aniž by podal zprávu o tom, co dělá, ničí nejen své tělo, ale i zdraví ostatních a dokonce i vlastních dětí.

(Zatím žádné hodnocení)
Načítám... TweetSharePlyShipShareSendClassifyWake


Následující Článek
Folikuly stimulující hormon (FSH) v krvi